top of page

Privacyverklaring

Respect voor de privacy van cliënten is voor Lichterleven het uitgangspunt bij al haar activiteiten. Lichterleven zal persoonsgegevens uitsluitend verzamelen en verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied. Alle persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en  beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet hieraan stelt. Lichterleven verzamelt en verwerkt o.a de volgende persoonsgegevens van cliënten en deelnemers: • NAW-gegevens en het geslacht; omdat wij duidelijkheid willen over wie onze cliënten en deelnemers zijn; • E-mailadres en andere contactgegevens; om – indien nodig – contact met cliënt op te kunnen nemen, voor het toesturen van o.a. de afspraakbevestiging, feedbackformulieren, inschrijfformulieren, etc.

Cliënten hebben het recht om een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren. Lichterleven zal persoonsgegevens niet delen met anderen, tenzij Lichterleven dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Lichterleven doet er alles aan om persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. En doet dit aan de hand van fysieke-, administratieve- en technologische maatregelen. Lichterleven behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Cliënt wordt aangeraden daarom de Algemene Voorwaarden c.q. de Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat men altijd van de laatst geldende versie op de hoogte is.

bottom of page